Drs. Brechje Schreinemakers

Projectleider

Arts-onderzoeker

Brechje Schreinemakers

Brechje Schreinemakers heeft haar studie geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht afgerond in 2016. Daarna heeft zij een tijd als Arts-assistent Niet in Opleiding tot Specialis (ANIOS) gewerkt bij de Keel-, Neus- en Oorheelkunde in het Radboudumc te Nijmegen. Momenteel werkt zij daar als promovendus en concentreert zich binnen haar promotie-onderzoek over eHealth op patiëntenportalen en het elektronisch patiëntendossier. Het NFU eHealth-programma geeft een unieke kans om de ontwikkelingen op het gebied van eHealth in Nederland te volgen en om nieuw onderzoek op te starten.

In 2018 zal zij starten met de opleiding tot KNO-arts in het Radboudumc te Nijmegen.

U kunt contact opnemen met Brechje Schreinemakers via nfu.ehealth@gmail.com.