Validatie van de Nederlandse eHIQ: ‘We versnellen de feedback-cyclus voor e-health apps’

In het project ‘Validatie van de Nederlandse eHealth impact questionnaire’ is een Nederlandstalige, gevalideerde vragenlijst ontwikkeld met behulp waarvan appontwikkelaars de ervaring van de gebruikers van hun applicatie kunnen meten. Projectleider Koen Neijenhuijs vertelt.

31 mei '18 | Digitale interactie, Consumenten e-Health, Amsterdam UMC | Locatie VUmc

“De normale werkwijze om te testen in welke mate een innovatie daadwerkelijk zinvol is voor (potentiële) gebruikers, is de randomized control trial (RCT). Daarbij rust je één testgroep uit met de nieuwe innovatie en de andere testgroep niet. En dan volg je die twee groepen om te kijken in welke mate de innovatie effect heeft. Maar voor je daaraan begint, wil je weten of de innovatie voldoet aan de wensen en eisen van gebruikers. Daarvoor kun je interviews houden en gebruikerstesten doen. ” Koen Neijenhuijs, promovendus aan de VU in Amsterdam, doceert. Maar in zijn eigen onderzoek ten behoeve van een eHealth-applicatie voor kankerpatiënten, ondervond hij dat die traditionele werkwijze wel erg omslachtig is. “In de huidige techgolf gaat alles heel snel. Dat maakt het organiseren van interviews en gebruikerstesten vaak niet efficiënt.” Neijenhuijs en zijn collega’s vonden een oplossing over de grens. In Engeland is in 2013 de eHealth Impact Questionnaire (eHIQ) ontwikkeld; een kwalitatief goede, gevalideerde standaard vragenlijst met behulp waarvan app-ontwikkelaars feedback kunnen krijgen van hun gebruikers. Die lijst moest in het Nederlands worden vertaald en gevalideerd voor de Nederlandse situatie; een perfect project voor het eHealth programma, gefinancierd uit het Citrienfonds. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen.

Niet over één nacht ijs
Om mogelijke vervorming te minimaliseren, werd bij de vertaling niet over één nacht ijs gegaan. Twee mensen – een eHealth- en een taalexpert – vertaalden de lijst in het Nederlands en hun teksten werden tot één document teruggebracht door twee onafhankelijke reviewers. Daarna werd de Nederlandse versie door twee taalexperts terugvertaald naar het Engels en vergeleken met het oorspronkelijke engelstalige document door weer twee onafhankelijke reviewers. Discrepanties werden besproken en zonodig vond aanpassing plaats. Na de vertaling wordt een grondige data-verzameling en -analyse uitgevoerd bij meerdere groepen van eHealth-gebruikers om de eHIQ te valideren voor de Nederlandse situatie. Daarbij wordt gekeken naar verschillende doelgroepen en verschillende applicaties. Neijenhuijs trots: “Met deze gevalideerde, Nederlandse eHIQ kunnen we de evaluatie feedback cyclus flink gaan versnellen.” In 2019 komt de vragenlijst beschikbaar. In kringen van eHealth-ontwikkelaars ziet Neijenhuijs veel interesse. “Hier
aan de VU gaat zoiets van mond tot mond.” Terecht, denkt hij, “want een validatieproces grondiger dan dat van ons zul je niet zomaar vinden.”

Download document

Validatie van de Nederlandse eHIQ: ‘We versnellen de feedback-cyclus voor eHealth-apps’

Bron

Comments