Werkplaats Consumenten eHealth (2)

Utrecht – Op woensdag 6 september 2017 kwamen de projectleiders van projecten in de werkplaats ‘Consumenten eHealth’ voor de tweede maal samen in de Sociale Impact Factory in Utrecht. Joost Hoebink van het Nederlands Debat Instituut trad ditmaal op als moderator en zorgde voor een ontspannen sfeer waarin de tijd goed bewaakt werd.

7 sep '17 | Digitale interactie, Competenties en Vaardigheden, Amsterdam UMC | Locatie AMC, Amsterdam UMC | Locatie VUmc, Erasmus MC, LUMC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMC Utrecht, UMCG

Alle projectleiders van deze werkplaats gaven een korte samenvatting van hun project en bespraken vervolgens wat er al bereikt is. Mark Schuuring van project "HeartGuard and wearables in adults with congenital heart disease: how do they fit?" vertelde over de samenwerking die zij met Cardiologie Centra Nederland zijn zijn aangegaan en dat de eerst 17 patienten al zijn geincludeerd. Ook het project van het UMC Utrecht is een samenwerking met een externe partij aangegaan. Hans van den Heuvel vertelt hoe zij voor het project SAFE@HOME een bloedrukmeter voor monitoren van hypertensie bij zwangeren hebben gevalideerd en gebruik maken van een mobiele app van Focus Cura om de gegevens te verzamelen. Elke korte presentatie werd afgesloten met een aantal ‘hulpvragen’ van de projectleider aan de groep. Op die manier ontstonden levendige discussies en werd waar mogelijk een oplossing voor de ‘hulpvraag’ van de projectleider geboden. Interessant te horen was dat, in deze werkplaats ‘Consumenten eHealth’, projectleiders regelmatig met vragen over financiën in de knoop zitten. Wie gaat de kosten voor het onderhoud van een eHealth applicatie na afloop van het NFU programma eHealth dragen? Maar ook hoe zorg je ervoor dat thuismonitoring van patiënten gefinancierd wordt in het huidige DBC declaratiesysteem?     

Voor deze financiële vragen waren Karina Kuperus van KPMG en Inge Schaap van de zorgverzekeraar Menzis aanwezig. Karina liet tijdens haar presentatie verschillende manieren van financiering zien en Inge haakte daar vanuit het oogpunt van de verzekeraar op in.

Er waren ook enkele vragen van projectleiders over hoe om te gaan met de weerstand die er is op het gebied van uitvoering en bredere implementatie. Hoe zijn de zorgverleners te overtuigen van het voordeel van gebruik van bijvoorbeeld het persoonlijk gezondheidsdossier voor zeldzame ziekten? Casper Smeets van de startup accelerator Rockstart vertelde dat recent bij Rockstart een ‘Digital Health program’ is opgericht, en men daar ook problemen ondervind om met de juiste mensen in contact komen die als pionier een innovatie willen toepassen en verspreiden. Het feit dat in de zorg met een diverse stakeholders en onderwerpen (bv. juridisch, veiligheid, financiën, tijd) rekening moet worden gehouden, bemoeilijk de acceptatie en vertraagd implementatie. Centraal spiegelgroeplid Hans Ossebaard, adviseur Innovatie en eHealth van het Zorginstituut Nederland, merkte op dat vooral voor het idee gewaakt moet worden dat innovatie per se betere zorg is. Als de innovatie de drie doelen van: verbeteren van de kwaliteit, toename gezondheid patiënt en minder zorgkosten nastreeft dan zou dat de overtuiging van het toepassen van de innovatie bij de diverse stakeholders in de hand moeten spelen.

Tags

WerkplaatsConsumenten ehealthFinancienMensizKpmgRockstart

Comments