Consult replay

Lessons learned

Samenvatting

Een patiënt is voor wat betreft de voorlichting over zijn diagnose en behandeling afhankelijk van het gesprek in de spreekkamer met zijn zorgverlener. Om meerdere redenen (tijdgebrek, complexiteit, niveau van de uitleg, emoties etc.) komt dit zeker niet altijd goed over, of worden belangrijke zaken vergeten. Bij thuiskomst is er dan vaak een gefragmenteerd of incompleet verhaal. Op zo’n moment ontstaat dan de wens het gesprek nog een keer “terug te kunnen spoelen”. Een audio of video opname van het gesprek te bekijken in een beschermde omgeving zou op dat moment erg behulpzaam kunnen zijn. Een opname kan helpen bij het gesprek, zeker bij emotionele gesprekken waarin patiënten moeite kunnen hebben om de informatie te onthouden.

Achtergrond

Het feit dat 40-80% van de mondelinge communicatie verloren is gegaan na verstrek uit de spreekkamer. Het idee om een geluidsopname te maken van een consult kwam aan de orde tijdens de behandeling van het burgerinitiatief ‘Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst’. De recente uitspraak van de minister tijdens de eHealth week (juni 2016) dat het opnemen van het gesprek met de medisch specialist wettelijk is toegestaan en de patiënt kan helpen bij het maken van de juiste afwegingen bij een behandeling.

Doelstelling

  1. Verkenning van de randvoorwaarden en het juridische kader
  2. Implementatie van de handreiking KNMG over het opnemen van het gesprek.In samenwerking met Gert van Dijk, KNMG de auteur van de handreiking.
  3. Voorzien in een technische infrastructuur voor opnemen van de opname.
  4. Voorzien in een technische infrastructuur voor publiceren van de opname.
  5. Versterken van patiënt participatie door verbeteren van de kennis omtrent diagnose en behandeling.
  6. Verkennen van de mogelijkheden, de opnames voor kwaliteit, training en onderzoeksdoeleinden te gebruiken (aparte consent).
  7. Evaluatie van het resultaat door enquête onder patiënten en zorgverleners.

Onderzoeksopzet

Volgt

Beoogde resultaat

  1. Ik weet, als zorgverlener, hoe ik moet omgaan met het verzoek tot het maken van opnames en er is een infrastructuur in het ziekenhuis om daarin te voorzien. Als het verzoek niet spontaan komt, kan ik het aanbieden.
  2. Ik kan, als patiënt, inloggen op Mijn Erasmus MC, en de opname van het overleg met mijn zorgverlener terugkijken. Als de mogelijkheid mij niet aangeboden wordt, kan ik erom vragen.

Planning

Resultaten

Opzet focusgroepen en opzet pilot is gereed

Opzet wetenschappelijk onderzoek is gereed en wordt voorgelegd aan de METC

Afdelingen die deelnemen aan de pilot zijn geselecteerd

Filmpje