Zorgdoc (in het kader van Medicatieverificatie via het patiëntenportaal)

Zorgdoc (in het kader van Medicatieverificatie via het patiëntenportaal)

Handige links

Project beschrijving

In het kader van het project Medicatieverificatie via het patiëntenportaal heeft het Radboudumc Zorgdoc als partner gekozen. Ook het UMCU overweegt om op termijn een dergelijke samenwerking aan te gaan. Hieronder treft u wat meer informatie over het partnerproject Zorgdoc:

Online communicatie met patiënten:

Meer dan ooit zijn Nederlandse ziekenhuizen op zoek naar veilige en efficiënte manieren om de online communicatie met patiënten vorm te geven. Natuurlijk omdat de corona-uitbraak deze behoefte een enorme boost heeft gegeven. Maar ook omdat de online uitwisseling van zorginformatie tussen patiënten en professionals door de overheid gestimuleerd wordt, onder meer via de VIPP-programma's. De toepassingen van Zorgdoc zijn in en voor Nederland ontwikkeld om deze online communicatie te ondersteunen. Dat gebeurt in twee fases.

Zorgdoc Verificatie en validatie

In de eerste fase zoekt Zorgdoc relevante zorginformatie over de patiënt uit beschikbare bronnen en maakt daar beslis- en begeleidingsinformatie van. Die informatie wordt ter controle voorgelegd aan de patiënt (verificatie) en vervolgens aan de professional (validatie). Op dit moment is de toepassing die medicatieoverzichten verzorgt, het meest ontwikkeld en al in verschillende ziekenhuizen operationeel. In deze ziekenhuizen beschikken patiënt en professional altijd over een actueel en volledig medicatieoverzicht.

Zorgdoc Basisstructuur

Vervolgens – of beter: tegelijk – zorgt Zorgdoc Basisstructuur voor een koppeling tussen het EPD van de zorgprofessionals en de PGO van de patiënt. Deze koppeling laat patiënten en professionals op een praktische, technisch veilige en juridisch sluitende manier samenwerken, zonder dat ze in elkaars online vaarwater komen. Met Zorgdoc houden zorgprofessionals hun eigen verantwoordelijkheid voor het EPD en bepalen patiënten wie er toegang heeft tot hun PGO.

Opbrengsten

Zorgdoc kan ziekenhuizen ondersteunen bij het bereiken van de VIPP 5-doelstellingen. Het verhoogt de patiëntveiligheid omdat er bij elk (online) consult een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. Daarnaast draagt de toepassing bij aan efficiënte inzet van medewerkers. De ervaring leert dat efficiency van medewerkers in aan Zorgdoc gerelateerde werkprocessen verviervoudigt. Bovendien wordt het werkplezier van medewerkers verhoogd als ze zich minder met administratieve processen hoeven bezig te houden.

Toekomst

Zorgdoc werkt samen met elk in Nederland gebruikte EPD en is compatibel met alle PGO's die in ons land erkend zijn. Het voldoet aan actuele wettelijk eisen, zowel op Europees als nationaal niveau (Cliëntenrechten, Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten) en draagt het MedMij-label. De koppeling wordt op dit moment vooral op medicatiedossiers toegepast. In de komende jaren breidt Zorgdoc zijn diensten uit: dan zijn er voor het gehele ziekenhuis diensten op het gebied van veilige uitwisseling van zorginformatie.

Klik hier voor meer informatie over Zorgdoc.