VUmc

Voor VUmc zijn er vele mogelijkheden voor het gebruik van e-Health (inclusief m-Health) zowel vanuit het perspectief van de zorgverlener (artsen, verpleegkundigen en anderen) als vanuit de patiënt (zowel volwassenen als kinderen) en diens naasten, vanaf diagnose tot ontslag of (lange termijn) follow-up, danwel als palliatieve en levenseinde zorg.

Visie
E-Health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg voor patiënten en hen die in VUmc op directe of indirecte wijze de patiënt ondersteunen. Patiënten zijn dankzij e-Health in staat om betere keuzes te maken en/of meer de regie te nemen over hun ziekte, herstel en gezondheid. Zorgmedewerkers zijn dankzij e-Health beter in staat hun rol te vervullen en het zorgproces beter te laten aansluiten bij de persoonlijke situatie van de patiënt en diens naasten. Innovatieve e-Health oplossingen zijn hierbij primair een middel, geen doel op zich en worden passend ingezet om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te bestendigen. E-Health oplossingen sluiten waar mogelijk aan op het elektronisch patiëntendossier en respecteren privacy en de regelgeving rondom zorgmedewerker en patiënt. e-Health oplossingen worden ingebed in de organisatie en kennen een eigenaar. De ontwikkeling, inzet en uitkomst van e-Health oplossingen worden op wetenschappelijke wijze bewaakt en geëvalueerd.

Voor het einde van het programma kunnen patiënten zelf een afspraak maken via het elektronisch portaal,  kunnen zij eigen gegevens downloaden en weten zorgmedewerkers in VUmc de weg te vinden als zij vragen of ideeën hebben over e-Health

Documenten

Visie eHealth VUmc