18 okt '18

Bijeenkomst van de CBS Expertgroep Gezondheid en Zorg

Congres

Op donderdag 18 oktober zal de vijfde bijeenkomst van de CBS Expertgroep Gezondheid en Zorg plaastvinden, met als thema; eHealth – digitale toepassingen in de zorg.

Tijdstip: 14.00 – 17 uur (van 16 tot 17 uur borrel).

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, Utrecht.

Doel van de bijeenkomst is om van gedachten te wisselen over het thema e-health en de informatiebehoefte op dit terrein. Het thema wordt breed opgevat: van het gebruik van stappentellers en de informatie die je daaruit zou kunnen afleiden tot de inzet van videocommunicatie tussen zorgverlener en patiënt in het zorgproces.

Evenals tijdens de vorige bijeenkomst over het thema Big Data, zal men ook dit keer een aantal andere organisaties aan het woord laten over hun ervaringen met e-health. Denk daarbij aan toepassingen van e-health, maar ook aan het verzamelen en interpreteren van gegevens over of op basis van eHealth.