Model inkoop UMC’s

Model e-health inkoop umc’s / Stappenplan opschalingsprojecten

Dit model is ontwikkeld door de werkgroep inkoop in samenwerking met de stuurgroepleden van NFU Citrienprogramma e-health. Het geeft een overzicht van de wenselijke stappen bij aanbesteding van innovatieve en complexe e-health toepassingen binnen de umc’s. Het model is binnen NFU verband geratificeerd en leidend bij keuzes.

Model e-health inkoop umc’s / Stappenplan opschalingsprojecten