Programmahistorie

Aanname van programma e-health is dat e-health de mogelijkheid biedt om de zorg beter, persoonsgerichter en goedkoper te maken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is  dat er gebruik wordt gemaakt van bewezen e-health toepassingen. Daarbij is samenwerking van essentieel belang om de versnippering van het e-health landschap tegen te gaan. Vanuit deze gedachte is programma e-health ontstaan, vormgegeven en tot uitvoer gebracht.