Over het programma

Het streven van programma e-health is om de zorg beter, persoonsgerichter en goedkoper te maken met behulp van bewezen e-health toepassingen. Hierbij werken de universitair medische centra (umc’s) nauw met elkaar samen én met partijen van buiten. Zij hebben daarin een voortrekkersrol gekregen van het ministerie van VWS. 

Behaalde resultaten:

In de periode van 2016-2018 is er een uitgebreid kennisnetwerk tot stand gebracht en zijn er diverse e-health toepassingen geëvalueerd aan de hand van projecten. De umc’s hebben daarbij één gezamenlijke visie op e-health opgeleverd. De resultaten van de projecten zijn gedeeld tijdens de slotmanifestatie op 12 december 2018. De producten en wetenschappelijke publicaties zijn terug te vinden in de e-health toolkit op deze website.

Naar implementatie en opschaling:

De periode van 2019-2022 bouwt voort op bovengenoemde resultaten en inzichten. Daarbij ligt de focus op implementatie en opschaling van bewezen e-health toepassingen. De NFU visie op e-health vormt hierbij een leidraad. Een belangrijke voorwaarde is dat umc’s succesvolle e-health toepassingen overnemen van andere umc’s of van externe partners. Een aantal e-health toepassingen worden binnen alle umc’s geïmplementeerd. Dat zullen er tenminste vier zijn. De ervaringen die tijdens de implementatie en opschalingstrajecten worden opgedaan, worden breed gedeeld. Tot slot stimuleert het programma de samenwerking met instellingen en partners in de regio.