Onze e-health Visie

Binnen het Citrienfonds programma e-health werkten de umc’s de afgelopen jaren -met vele andere partijen- samen aan het verbeteren van de samenhang en de wetenschappelijk onderbouwing van het gebruik van e-health. Er is een gezamenlijke visie op e-health opgesteld, gebaseerd op de acht bestaande e-health visies van de umc’s welke gedurende het programma tot stand zijn gekomen

Deze gezamenlijke visie vindt u hier terug.

De visie is een handreiking aan de umc’s, en hun vele partners, om ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van verantwoord innoveren van de gezondheidszorg door middels van het inzetten van e-health.

Documenten

NFU e-health visie