Betrokkenen

Stuurgroep
De stuurgroep is verantwoordelijk en beslissingsbevoegd voor de projecten binnen het eigen umc.  Elk umc wordt door een stuurgroeplid vertegenwoordigd.

Spiegelgroep
De spiegelgroep bestaat uit (externe) deskundigen die de stuurgroep inhoudelijk adviseert.

Projectleiders
Projectleiders voeren de projecten binnen het eigen umc uit en dragen zorg voor de verspreiding van informatie over de projecten. Binnen elk umc wordt één projectleider benoemd voor de projecten van Citrien-2.