Citrien-2: Implementatie en opschaling

Citrien-2: Naar implementatie en opschaling

In de periode van 2019-2022 ligt de focus op implementatie en opschaling van bewezen e-health toepassingen. De NFU visie op e-health vormt hierbij een leidraad. Een belangrijke voorwaarde is dat umc’s succesvolle e-health toepassingen overnemen van andere umc’s of van externe partners. Een aantal e-health toepassingen worden binnen alle umc’s geïmplementeerd. Dat zullen er tenminste vier zijn. De ervaringen die tijdens de implementatie en opschalingstrajecten worden opgedaan, worden breed gedeeld. Tot slot stimuleert het programma de samenwerking met instellingen en partners in de regio.

Planning

In de GANTT chart staat de planning voor de periode 2019-2022 schematisch weergegeven. 

GANTT chart

Canvas Methodiek

Het programma maakt gebruik van de Canvas methodiek (Van der Tak et al., 2016). Zie hieronder de Programma Canvassen en Project Canvassen van de vier landelijk op te schalen projecten (Telemonitoring vitale functies, telemonitoring zwangeren, telemonitoring hartkllachten en medicatieverificatie via het patientenportaal).

Documenten

Programma Canvassen vier landelijke projecten (afkomstig Citrien-1)

Project Canvassen vier landelijke projecten (afkomstig Citrien-1)

Citrienprogramma e-health Canvas