8 okt '18

eHealth Kenniswerkplaats bijeenkomst (UMCG)

Congres

eHealth Kenniswerkplaats bijeenkomst  - 8 oktober 2018 tussen 16:00 - 19:00 uur

Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19 in Groningen

Aan deze bijeenkomst zullen mensen vanuit verschillende disciplines een bijdrage komen leveren.  Doel van de bijeenkomst is om de kennis uit wetenschap en praktijk op het gebied van “implementatie en opschalling” bij elkaar te brengen en stil te staan bij ontwikkelingen, barrieres en mogelijkheden in de praktijk. 


 

Programma opzet:

16.00 uur  Inloop kennismaking  ( koffie / thee)
16.15 uur  Welkom                                                                             -René van der Most
                  Korte introductie en toelichting op het programma
16.20 uur   Implementatie  van applicaties                                       -Robbert Sanderman
                   Waar staan we in Nederland, Wat weten wij vanuit
                   de wetenschap / hoe komen tot een  
                   succesvolle implementatie en opschaling en
                   recente ontwikkelingen.  
16.35 uur   Toelichting kennisbundeling                                          -Lisette van Gemert-Pijnen
                    Universiteit Twente /UMCG, e health implementatie
                   en opschaling, NFU Citrienfonds, kenniswerkplaats
                   en website
16.50 uur   Interactieve werkwijze met deelnemers                        - o.l.v. René van der Most
                   In groepjes van 5 deelnemers worden successen
                   met implementatie in kaart gebracht en tevens de
                  barrières die men bij implementatie en opschaling
                  heeft ervaren.
17.30 uur  Maaltijd buffet
17.45 uur  Terugkoppeling
                  Uit de groepjes met reflectie  van Lisette en Robert
18,50 uur   Afronding en verkenning  eHealth week 2019