27 jan '20

Openingsmanifestatie e-healthweek 2020 | ICT&Health

Congres

Nu er vol wordt ingezet op meer regie voor de patiënt, staat de zorg voor een revolutionaire transitie: het traditionele paternalistische stelsel gaat over in een modern participatiesysteem, waarin zorgprofessionals en patiënten nauw samenwerken. Een all included zorgstelsel waarin zorg rondom de persoon wordt georganiseerd!

Breng e-health bij mensen thuis!

Overheid, gemeenten, zorgbeleidsmakers, zorgprofessionals, bedrijven, onderwijs en verzekeraars gaan samen met patiënten én hun (mantel)verzorgers dit nieuwe zorglandschap vormgeven. Primair in de regio en waar nodig op landelijk niveau. E-health speelt hierin een centrale rol. Niet alleen voor de zorgprofessional en in de zorginstellingen, maar vooral ook voor de patiënt én bij hem of haar thuis.

Verbinden, vertrouwen, vernieuwen

De realisatie van deze transformatie roept veel vragen op. Welke afspraken zijn nodig tussen welke partijen? Welke technologie gaan we inzetten en hoe nemen we de zorgprofessionals, patiënt en mantelzorg daarin mee? En hoe zorgen we er samen voor dat e-health bij mensen thuis landt? Deze vragen en de antwoorden hierop staan centraal op de ICT&health openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020.

De ontwikkelingen, afspraken en toezeggingen uit de e-healthweek 2019 verdienen een vervolg en brede exposure, ook internationaal! Daarom worden de exposities en lezingen tijdens de openingsmanifestatie gerealiseerd door én voor alle bij zorg betrokken partijen: ministeries, gemeenten, beleidsmakers van zorgorganisaties, zorgverleners uit de 1e-, 2e- en 3e-lijn, patiënten, mantelzorgers, onderwijs (mbo tot universiteit), kennis- en onderzoeksinstituten, belangenorganisaties en zorgrelevant bedrijven.

Lees hier meer