12 dec '18

Slotmanifestatie

Congres Evenement

Tijdens de slotmanifestatie  op 12 december 2018 zullen de resultaten van de diverse projecten gepresenteerd worden. Een belangrijk event, ondersteund en in aanwezigheid van Bruno Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport.

Bruno Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport

De gezondheidszorg toekomstbestendig maken is een belangrijke uitdaging voor de 21e eeuw. De populatie van Nederland veroudert, het aantal chronische patiënten neemt toe, kosten stijgen en de druk op de zorg wordt steeds groter.

In de zoektocht naar duurzame oplossingen is er is er sinds medio 2016 met subsidie van ZonMW, samen met niet – universitaire partners, gewerkt  aan een breed scala van concrete e- Health projecten.

Dit heeft geleid tot  waardevolle producten, ervaringen en inzichten die programma e-Health graag met u deelt.

Tijdens de gratis slotmanifestatie op 12 december 2018 presenteren we de resultaten van de diverse projecten.

Een dag gericht op persoonsgerichte zorg door technologie, daar waar het kan en het aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit van zorg!

Lees meer informatie op de website van de slotmanifestatie.

Meld u hier onder aan voor de slotmanifestatie!

Meld u aan