16 jan '19

Visiebijeenkomst (10)

Visiebijeenkomst

In deze extra visiebijeenkomst zal nader worden ingegaan op het thema 'privacy and security'.