15 nov '17

Werkplaatsbijeenkomst: digitale interactie | competenties en vaardigheden (2)

Digitale interactie Competenties en Vaardigheden

De uitwerking van de projecten van het programma vindt plaats in de umc's zelf. Voor het stimuleren van samenwerking tussen de umc's en het ondersteunen van de projectleiders bij de uitvoering van de projecten zijn er gedurende het programma aparte bijeenkomsten, de werkplaatsen, ingericht. Deze werkplaatsen zullen op regelmatige basis gedurende het programma georganiseerd worden.

In het programmathema 'digitale interactie' wordt aan onderwerpen gewerkt welke relevant zijn voor de digitale interactie tussen alle betrokken tijdens organiseren, faciliteren en verlenen van zorg en zelfzorg. Het gaat over de vraag en wijze waarop patiënt en zorgprofessional ondersteund kan worden om gezondheid te bevorderen en zorgverlening in een digitale omgeving te faciliteren en te verbeteren. Door innovaties zorgvuldig te selecteren volgens de te ontwikkelen NFU Roadmap en in co-creatie (verder) te ontwikkelen, te onderzoeken, valideren en implementeren wordt een wetenschappelijk brede basis gelegd voor een succesvolle toepassing van e-Health. Patiënten, medisch studenten, technici, ontwerpers, onderzoekers en bedrijven zullen worden betrokken in de ontwikkeling en implementatiefase van gekozen en te onderzoeken e-Health oplossingen.

Competenties en vaardigheden
Competenties en Vaardigheden. Hier kan gedacht worden aan scholing van caregivers en –takers  over digitale mogelijkheden mét moderne digitale hulpmiddelen zoals apps en serious games; maar ook aan meer conventionele activiteiten zoals het opzetten van een leergang over e-Skills en digitale mogelijkheden in basis- en vervolgopleidingen van diverse zorgverleners in zorg en welzijn.