6 sep '17

Werkplaatsbijeenkomst: digitale interactie | consumenten e-Health (2)

Digitale interactie Consumenten e-Health

De uitwerking van de projecten van het programma vindt plaats in de umc's zelf. Voor het stimuleren van samenwerking tussen de umc's en het ondersteunen van de projectleiders bij de uitvoering van de projecten zijn er gedurende het programma aparte bijeenkomsten, de werkplaatsen, ingericht. Deze werkplaatsen zullen op regelmatige basis gedurende het programma georganiseerd worden.

In het programmathema 'digitale interactie' wordt aan onderwerpen gewerkt welke relevant zijn voor de digitale interactie tussen alle betrokken tijdens organiseren, faciliteren en verlenen van zorg en zelfzorg. Het gaat over de vraag en wijze waarop patiënt en zorgprofessional ondersteund kan worden om gezondheid te bevorderen en zorgverlening in een digitale omgeving te faciliteren en te verbeteren. Door innovaties zorgvuldig te selecteren volgens de te ontwikkelen NFU Roadmap en in co-creatie (verder) te ontwikkelen, te onderzoeken, valideren en implementeren wordt een wetenschappelijk brede basis gelegd voor een succesvolle toepassing van e-Health. Patiënten, medisch studenten, technici, ontwerpers, onderzoekers en bedrijven zullen worden betrokken in de ontwikkeling en implementatiefase van gekozen en te onderzoeken e-Health oplossingen.

Consumenten e-Health
In lijn met het gedachtengoed van Wagner, Huber en van Vliet worden hier activiteiten en verkenningen ingezet waarmee consumenten ondersteund worden om de zorg voor hun gezondheid zo goed mogelijk zelf vorm te geven. Voorbeelden ervan zijn onder andere apps voor de smartphone en wearables (mobile Health of mHealth), gezondheidsplatformen en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s). Smartphone add-ons en toepassingen zoals slimme contactlenzen en chipmedicatie behoren ook tot de mogelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen activiteiten op het gebied van lifestyle en preventie, maar hier ook om zelfdiagnostiek en zelfbehandeling. Er kan hier ook gedacht worden over analyse naar kwaliteit- en kwaliteitsbewaking van toepassingen.