14 feb '18

Werkplaatsbijeenkomst: digitale interactie | patiënt als partner (3)

Digitale interactie Patiënt als Partner

De uitwerking van de projecten van het programma vindt plaats in de umc's zelf. Voor het stimuleren van samenwerking tussen de umc's en het ondersteunen van de projectleiders bij de uitvoering van de projecten zijn er gedurende het programma aparte bijeenkomsten, de werkplaatsen, ingericht. Deze werkplaatsen zullen op regelmatige basis gedurende het programma georganiseerd worden.

In het programmathema 'digitale interactie' wordt aan onderwerpen gewerkt welke relevant zijn voor de digitale interactie tussen alle betrokken tijdens organiseren, faciliteren en verlenen van zorg en zelfzorg. Het gaat over de vraag en wijze waarop patiënt en zorgprofessional ondersteund kan worden om gezondheid te bevorderen en zorgverlening in een digitale omgeving te faciliteren en te verbeteren. Door innovaties zorgvuldig te selecteren volgens de te ontwikkelen NFU Roadmap en in co-creatie (verder) te ontwikkelen, te onderzoeken, valideren en implementeren wordt een wetenschappelijk brede basis gelegd voor een succesvolle toepassing van e-health. Patiënten, medisch studenten, technici, ontwerpers, onderzoekers en bedrijven zullen worden betrokken in de ontwikkeling en implementatiefase van gekozen en te onderzoeken e-health oplossingen.

De patiënt als partner
De patiënt is aan zet. Activiteiten om de regiefunctie beter vorm te geven of positioneringspapers hoe umc’s hier daadwerkelijk op gaan insteken en verbinding zoeken en borgen zijn relevant. Daarbij zijn relevante activiteiten bepalingen naar randvoorwaarden voor gegevensverwerking van door patiënt aangeleverde of gegenereerde data, optimale ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen.