17 jan '18

Werkplaatsbijeenkomst: digitale verbondenheid (3)

Digitale verbondenheid

De uitwerking van de projecten van het programma vindt plaats in de umc's zelf. Voor het stimuleren van samenwerking tussen de umc's en het ondersteunen van de projectleiders bij de uitvoering van de projecten zijn er gedurende het programma aparte bijeenkomsten, de werkplaatsen, ingericht. Deze werkplaatsen zullen op regelmatige basis gedurende het programma georganiseerd worden.

Het programmathema 'digitale verbondenheid' omvat enerzijds activiteiten die de digitale verbinding met de patiënt moeten verbeteren en anderzijds activiteiten die beogen de digitale verbinding met relevante stakeholders te bevorderen.
De onderstaande werkplaatsen komen aanbod in deze overkoepelende 'digitale verbondenheid' werkplaats:

1) UMC Portalen
2) PGD kader 2020
3) Integratie Data
4) Digitaal Hergebruik