Prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw

Stuurgroeplid

Professor psychosociale oncologie

Irma Verdonck-de Leeuw

Irma Verdonck (1963) is hoogleraar "Psychosociale oncologie" aan de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc.  Ze is programmaleider van “Treatment and Quality of life” van het onderzoeksinstituut Cancer Center Amsterdam van VUmc en AMC. Ze  leidt de onderzoeksgroep Samen leven met kanker  (www.samenlevenmetkanker.nl ) met vier onderzoeksprogramma’s.  In Meten is weten worden nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd. In Kwaliteit van leven in kaart wordt de kwaliteit van leven van specifieke groepen patiënten onderzocht, in relatie tot overleven. OncoNavigator omvat projecten die zich richten op het monitoren van kwaliteit van leven in de klinische praktijk. In Innovatieve interventies worden nieuwe vormen van begeleidende zorg ontwikkeld, inclusief zelfmanagement en eHealth, en onderzocht op (kosten-)effectiviteit. Voorbeelden daarvan zijn www.oncokompas.nl en  www.verderzonderstembanden.nl. Een belangrijk doel is om wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk, waarbij implementatieonderzoek weer kan leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen. Daarmee is de ontwikkelcyclus van wetenschappelijk onderbouwde innovatie rond.