Marit Buijs

Plv stuurgroeplid,  Projectleider

Projectleider en plaatsvervangend stuurgroeplid | Strategisch beleidsadviseur kwaliteit & patiƫntenzorg Erasmus MC

Marit Buijs, MSc

Marit Buijs is werkzaam als strategisch beleidsadviseur binnen de pijler Kwaliteit & Patiëntenzorg in het Erasmus MC.  Binnen deze functie is ze onder andere actief betrokken bij strategische, innovatieve (IT) projecten en regisseur voor het meerjarenbeleid van de pijler Kwaliteit & Patiëntenzorg. Daarnaast is Marit aangesteld als coördinerend projectleider van het Citrien 2 e-health programma binnen het Erasmus MC. In deze rol zal ze zorg dragen voor de opschaling van de Citrien e-health projecten binnen het Erasmus MC, waarbij zij de toegevoegde waarde voor de patiënt centraal stelt.  Daarnaast is Marit plaatsvervangend stuurgroeplid voor het Erasmus MC. Marit heeft de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht cum laude afgerond en vervolgens haar master Health Care Management behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.