Prof. dr. Marlies Schijven

Programmaleider,  Stuurgroeplid

Professor Simulation, Serious Gaming and Applied Mobile Healthcare | Chirurg

Marlies Schijven

Professor Marlies Schijven (geboren 1969) is gezondheidswetenschapper, chirurg en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit der Geneeskunde. Zij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en vervolgens aan de Universiteit Maastricht, waar zij de doctoraal examens van de studies Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde beiden cum laude behaalde. Zij startte haar opleiding tot chirurg in 1998, en promoveerde tijdens haar assistententijd op het onderwerp Virtual Reality in de laparoscopische chirurgie. Sinds 2006 is Marlies werkzaam als chirurg. Sinds 2009 is zij aangesteld als staflid chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Zij is hier chirurg, Principal Educator en begeleidt promovendi. Voor het elektronische patiëntendossier van het AMC-VUmc is zij benoemd op het thema ‘eigenaar MyChart / Mijn Dossier’. In 2015 werd Marlies benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Haar leeropdracht betreft het veld van Mobile Healthcare, Simulation en Serious Gaming.