Blue button met Chipsoft: ‘Patiënten kunnen straks hun medisch dossier downloaden’

In het project ‘Blue button met Chipsoft’ wordt een web-button ontwikkeld met behulp waarvan patiënten met één druk op de knop hun medisch dossier kunnen downloaden. Erik Zwarter van het Erasmus MC vertelt.

9 apr '18 | Digitale verbondenheid, PGD Kader 2020, Erasmus MC

“Sinds 2013 heeft ons ziekenhuis een patiëntenportaal. Daar kunnen patiënten in hun persoonlijke omgeving de medische gegevens inzien die we over ze verzamelen en beheren. In dit project willen we een stap verder gaan, namelijk dat patiënten hun gegevens als bestand kunnen downloaden, bijvoorbeeld in een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), om zelf actief te beheren en desgewenst te delen met andere zorgverleners. Dat biedt patiënten weer meer regie over hun gezondheid.” Erik Zwarter, in het dagelijks leven informatiemanager eHealth in het Erasmus MC, is mede-verantwoordelijk voor het project ‘Blue Button met Chipsoft’, dat een financiële bijdrage uit het Citrienfonds heeft mogen ontvangen. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. 

BgZ-proof 

Zwarter: “’Blue button’ is een term uit de VS, waar deze mogelijkheid in 2010 werd ingevoerd binnen het stelsel van veteranenziekenhuizen. Om die reden heeft de Amerikaanse softwareleverancier Epic deze optie al leverbaar gemaakt in haar Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Maar het Nederlandse Chipsoft, marktleider alhier, waarvan het EPD sinds kort bij ons in het Erasmus MC draait, had deze optie nog niet. Wij zijn die button nu met hen aan het ontwikkelen, zodat die straks in alle Chipsoft-ziekenhuizen gebruikt kan worden.” Belangrijk is volgens Zwarter in ieder geval dat voldaan wordt aan de Basis gegevensset Zorg (BgZ), de door het Informatieberaad Zorg vastgestelde minimale set patiëntgegevens die van belang is om een zorgdossier domeinoverstijgend (care, cure, ggz etc.) vast te leggen. Een lastige opdracht. Zwarter: “Onze eigen download zal bij lancering nog niet 100% BgZ-proof zijn. We maken hem dit jaar beschikbaar en blijven eraan werken om aan die standaard te voldoen.” 

Persoonlijk commentaar

Zwarter verwacht dat in eerste instantie een kleine groep patiënten gebruik zal maken van de download, maar dat dit zeker zal toenemen. “De ervaring leert dat zo’n 10 procent van onze patiënten actief gebruik maakt van ons patiëntenportaal. Ik verwacht dat zo’n 10 procent daarvan meteen zal gaan downloaden.” Daarnaast zullen het portaal en de blue button iets gaan vragen van zorgverleners. “Begrijpelijk noteren en systematische registratie zijn belangrijker geworden. Dat is voor veel zorgverleners nog best lastig, maar men begrijpt geloof ik wel dat het nodig is.”

Download document

Artikel Blue Button met Chipsoft

Comments