Derde en laatste werkplaatsbijeenkomst van het thema ‘Patiënt als Partner’

Op 14 februari vond de derde en laatste werkplaatsbijeenkomst plaats van het thema ‘patiënt als partner’. De zeven projecten naderen de eindstreep en de projectleiders gaven elk een helder betoog over de laatste ontwikkelingen met aandacht voor succesfactoren en valkuilen. Marieke Hanegraaf van bureau Wielinq zorgde als moderator voor een optimale en constructieve interactie tussen de deelnemers. Er werd in het bijzonder stilgestaan bij implementatie van de projecten en bij mogelijkheden om succesvolle initiatieven op te nemen in bestaande zorgprocessen. Saskia van Alphen en Tim Dolman van de Noaber Foundation waren als experts en gastsprekers betrokken. Zij benoemden de hindernissen binnen implementatietrajecten (onderzoek, validatie, acceptatie, regulering en vergoeding). Deze hindernissen worden niet per definitie het best genomen door het brein achter een technologische toepassing. Er is een bundeling van verschillende krachten nodig om een project verder te brengen, waarbij steun vanuit de leiding, ambassadeurschap van enthousiaste gebruikers en goede samenwerking cruciale factoren zijn. Innovatie projecten moeten niet afgerekend worden op een vooraf bedacht en statisch eindproduct, maar zijn gebaat bij sturing op basis van kortcyclische ontwikkelmethoden. Het is van belang om gebruikers en stakeholders in een vroeg stadium bij de ontwikkeling te betrekken om te komen tot breed gedragen oplossingen. En...stimuleer kennisdeling en samenwerking om te voorkomen dat op verschillende plekken hetzelfde wordt uitgevonden! 

19 feb '18 | Digitale interactie, Patiënt als Partner

Comments