E-health partnership: ‘Als je doorvraagt, komen de ideeën’

In het project ‘eHealth Partnership’ wordt een lijst met kwaliteitscriteria ontwikkeld waaraan een digitaal Persoonsgehouden Gezondheids Dossier (PGD) moet voldoen voor thuiswonende 75-plussers. Lees hieronder het interview met Margot Jager.

20 mrt '18 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, UMCG

“Op de vraag ‘Bent u zelf actief bezig met gezond ouder worden?’ zeggen de meeste ouderen zoiets als: ‘Weet je, het gaat wel prima.’ Maar als je doorvraagt, komen ze toch vaak met ideeën. Was er een online omgeving voor ze, dan zouden ze langs die weg bijvoorbeeld graag met anderen in contact komen. En chatten met een dokter zouden ze ook fijn vinden.“ Margot Jager, postdoctoraal onderzoeker in het UMC Groningen, onderzoekt hoe ouderen zo lang en goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een bijdrage uit het e-Healthprogramma van het Citrienfonds heeft haar in staat gesteld om de mogelijke rol van een PGD hierbij te onderzoeken. Het Citrienfonds van de NFU en  ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen.

Printen
Jager: “Wat we met een PGD willen bewerkstelligen ligt vooral in de preventieve sfeer, want deze mensen zijn vaak  nog gezond, maar krijgen wel te maken met de gevolgen van ouder worden. Zaken als inzicht in de eigen gezondheid en zelfmanagement willen we er positief mee beïnvloeden.” Maar eerst moest Jager erachter komen wat ouderen zelf van eHealth-middelen verwachten. Interviews met twee onderzoeksgroepen resulteerden in een lijst met voorwaarden waar een goede applicatie voor ouderen aan moet voldoen. “Belangrijkste is dat het simpel moet zijn”, zegt Jager. Dat betekent een logische navigatie, met een flink lettertype en grote knoppen. Verder blijken ouderen niet te houden van scrollen en is een printknop onmisbaar. Jager: “Ze moeten iets gemakkelijk uit kunnen printen.” Ander belangrijk punt: het ambitieniveau. Een PGD moet mensen in staat stellen hun EIGEN verantwoordelijkheid te nemen, in hun eigen tempo. Jager: “Actief bezig zijn met gezond ouder worden klinkt voor de meesten nog ver weg, maar ouderen zijn zeker geïnteresseerd in meer inzicht in de eigen gezondheidssituatie.”

Video
Als de lijst compleet is, wil Jager dat andere umc’s en algemene ziekenhuizen hem op gaan pakken. “En het zou mooi zijn als we deze lijst ook buiten de cure kunnen uitrollen, daar waar eHealth-projecten worden opgezet ten behoeve van ouderen.” Dat de doelgroep speciale aandacht behoeft, bleek toen Jager de webdesigners een video toonde waarop te zien was hoe de ouderen een door hen ontworpen proef-app ontvingen. “Die technici hielden niet op met schrijven. Pas op dat moment werd de wereld van ouderen echt inzichtelijk voor ze.”

Download document

eHealth Partnership in tijdschrift Nursing

Comments