Eén en één is drie

‘Het Citrienprogramma E-Health is een mooie proeftuin om het principe van Registratie aan de bron, namelijk eenduidige, eenmalige vastlegging van zorginformatie voor meervoudig gebruik, in de praktijk te toetsen.’ Dat vindt Joyce Simons, programmaleider van het Citrienprogramma Registratie aan de bron.

2 jan '17 | Samenwerking

‘E-health wil data bij de patiënt brengen. Registratie aan de bron zorgt voor die stap ervoor, namelijk dat zorgverleners maar ook patiënten zelf, de data zo vastleggen, dat die door alle betrokkenen op de dezelfde wijze worden geïnterpreteerd.’ Simons is erg te spreken over de verbinding tussen de verschillende programma’s van het Citrienfonds. ‘We stimuleren elkaar en de samenwerking levert aan alle kanten versnelling op.’

Registratie aan de bron is een initiatief van de umc’s en Nictiz en wil bereiken dat zorginformatie altijd en overal beschikbaar is voor patiënten en zorgverleners. Daarvoor moet eenduidige en eenmalige registratie van zorginformatie dagelijkse praktijk worden in de Nederlandse zorg. Door het hergebruik deze informatie stijgt de kwaliteit van de zorg, met name doordat de overdracht verbetert. Eenduidig informatie vastleggen gebeurt met behulp van de zorginformatiebouwstenen die ontwikkeld zijn op basis van (inter)nationale standaarden en thesauri.

Tags

Joyce simonsRegistratie aan de bron

Comments