Hans van den Heuvel: met telemonitoring van zwangeren voorkomen we extra bezoeken

Bezoek aan de polikliniek met 25% verminderd, drie keer minder risico op opname en lagere kosten voor zowel het ziekenhuis als voor de zwangere vrouw. Met telemonitoring van zwangeren met een hoog risico op hypertensie is dit mogelijk. Hans van den Heuvel, arts-onderzoeker Verloskunde UMC Utrecht, deed promotieonderzoek naar telemonitoring via de app Safe@Home. In de periode van 2019-2022 ligt de focus van het Citrienprogramma e-health op implementatie en opschaling van bewezen e-health toepassingen. Safe@Home, telemonitoring van zwangeren met een hoog risico op hypertensie, is één van deze projecten. Op 22 juni promoveerde hij op dit onderzoek. In deze blog vertelt Hans over het onderzoek en zijn ervaringen.

31 okt '21 | In het nieuws, UMC Utrecht

Bloeddruk en tiental vragen doorsturen

Ongeveer 10% van alle zwangeren ontwikkelt hypertensie, hierdoor is de impact groot. Deze groep moet regelmatig naar het ziekenhuis voor slechts een bloeddrukmeting. Met telemonitoring voorkomen we deze extra bezoeken. Het platform is ontwikkeld om zowel bloeddruk als ook een tiental vragen door te sturen naar de zorgverlener. Deze vragen gaan over symptomen die gepaard kunnen gaan bij hypertensie tijdens de zwangerschap, zoals hoofdpijn en misselijkheid. De combinatie van bloeddruk en eventuele aanwezigheid van klachten maken dat zorgverleners afwijkende waardes beter triëren en duiden, om vervolgens beleid op te maken. Onze SAFE@Home studies laten zien dat er een vermindering van ziekenhuiscontroles, opnames en kosten is te bewerkstelligen met gebruik van telemonitoring. 

 

Dagelijkse check via app zorgt voor inzicht en regie

De deelnemende vrouwen waren positief over het gebruik van de app en de bloeddrukmeter en de instructies hiervoor. Door de dagelijkse check via de app krijgen zwangere vrouwen zelf ook goed inzicht in de trend van de bloeddruk, via een grafiek. Uit interviews en vragenlijsten met meer dan vijftig deelnemers blijkt dat dit als prettig wordt ervaren. Zwangere vrouwen voelen zich veilig(er) en ervaren meer regie. Zo kunnen vrouwen op basis van de inzichten gerichter vragen stellen aan de verloskundige of arts, en ook zelf suggesties doen voor volgende controleafspraken of eventueel gebruik van medicatie.

 

“Om zo’n traject van begin tot einde te kunnen doorlopen heb je van iedereen waardevolle input nodig!” 

 

Niet het wiel opnieuw uitvinden

In een relatief korte periode hebben we met de SAFE@Home studies een volledige evaluatie uitgevoerd. Vanaf het belang van betrouwbare gevalideerde thuismeters tot een pilot-studie, prospectieve studie en kostenanalyse. Zeer waardevol zijn ook de gebruikerservaringen. Ik ben erg trots dat we dit vanuit het Citrienprogrammahebben kunnen opstarten! Met behulp van de subsidie uit het Citrienprogramma e-health hebben we de pilotstudies kunnen uitvoeren. Waardevol was ook de expertise die werd geleverd vanuit de verschillende stuurgroepleden, het voelde alsof we niet het wiel geheel opnieuw moesten uitvinden. De strakke planning en deadlines voor het presenteren van de behaalde deliverables heeft ook zeker bijgedragen aan de succesvolle resultaten van onze studies. De belangrijkste les die ik meeneem is het betrekken en enthousiasmeren van alle betrokken partijen. Zowel patiënten als zorgverleners, management, technische dienst (klinische fysici) en externe partijen. Om zo’n traject van begin tot einde te kunnen doorlopen, heb je van iedereen waardevolle input nodig!

 

De patiënt centraal zetten

Op het gebied van digitale zorg voor zwangeren zijn er zeer veel kansen. Denk aan de inzet van (digitale) keuzehulpmiddelen, implementatie van digitale beschikbaarheid van PROMs en PREMs in het gehele traject van preconceptie tot post-partum zorg en extra informatievoorziening via apps bijvoorbeeld. Ook op het gebied van leefstijl en diabetes kan digitale zorg bijdragen aan positieve gezondheid van zwangeren. Door stijgende zorgkosten zijn er dringend innovaties nodig om zorg betaalbaarder én toegankelijker te krijgen. Implementatie van innovaties kunnen hieraan bijdragen, mits goed geëvalueerd. Persoonlijk ben ik zeer geïnteresseerd in de evaluatie en innovatie van zorg. Ik vind het erg leuk om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Daarnaast vind ik het belangrijk om de patiënt hierin centraal te zetten, zij zijn namelijk eindgebruiker van ons platform en toekomstige innovaties.

Comments