Innovatie - Nanette Stevens

Interview Nanette Stevens - eHealthproject Intensive Care Kinderen

8 nov '17 | Digitale verbondenheid, Umc Portalen, Amsterdam UMC | Locatie AMC, Amsterdam UMC | Locatie VUmc

Kan je jezelf kort voorstellen?

Ik ben Nanette, 26 jaar en woon samen met mijn vriend in Den Haag. Ik ben sinds 1 februari 2017 werkzaam als Projectmedewerker van het Follow Me programma, Vrouw-Kindcentrum AMC – VUmc. Follow Me beoogt de ontwikkeling van uniforme poliklinische follow-up programma’s voor alle top-preferente patiëntengroepen door multidisciplinariteit, protocollering en patiëntvriendelijk one stop concept. Daaronder hangt het een  e-Health project dat is gesponsord door het NFU Citrienfonds, waar ik projectleider van ben.

Hoewel ik hier net gestart ben, ken ik AMC en VUmc al goed. Ik heb tijdens mijn masteropleiding Healthcare Management in 2015 stage gelopen op de divisie vrouw-kind van AMC. Toen hield ik mij bezig met communicatie en verandermanagement van de AMC-VUmc alliantie. Dit vond ik zo leuk en leerzaam dat ik na een stage van 6 maanden uiteindelijk nog eens 5 maanden langer ben gebleven. Na mijn afstuderen, heb ik een half jaar voor een biomedisch bedrijf gewerkt, dat een nieuwe technologie heeft ontwikkeld voor het ‘vollediger’ analyseren van DNA, wat onder andere veelbelovend is voor leukemie onderzoek. Ik vind het heel erg leuk om weer terug te zijn op AMC en binnen Follow Me weer samen te mogen werken met AMC-ers en VUmc-ers.

Wat is het doel van het e-Health project?

Met het e-Health project beogen we de betrokkenheid van ouders bij de zorg van hun kind te vergroten door een grote stap te maken op het gebied van informatievoorziening voor de afdeling Intensive Care Kinderen (AMC en VUmc). Ik ben onlangs meegelopen met de poliklinische controles van de ICK op het AMC. Daar hoor ik van ouders dat zij de periode op de ICK als heel hectisch en stressvol ervaren.  Er gebeurt zoveel op de ICK en ouders kunnen niet goed inschatten of een bepaalde procedure ‘normaal’ is of iets is om grote zorgen over te maken. Ouders krijgen veel informatie over zich heen en dan is het fijn om dat ergens terug te kunnen lezen. Bijvoorbeeld een ‘infuus in het hoofd van het kindje’, dat klinkt voor een ouder heel heftig. Het zou kunnen geruststellen als zij objectieve informatie hierover kunnen teruglezen zonder dat zij dat zelf op internet zoeken en enge afbeeldingen tegenkomen. Hiervoor willen wij een digitale informatie voorziening voor opzetten. Daarnaast willen we, met oog op geruststelling, vroeg-signalering en preventie, het mogelijk maken om de resultaten die uit de poliklinische follow-up komen ook snel en efficiënt te kunnen terugkoppelen aan de ouders. Zo kunnen we ouders geruststellen door inzicht te geven in de gezondheid en ontwikkeling van hun kindje en eventueel tijdig advies geven of doorverwijzen wanneer er extra zorg nodig is. Ouders moeten daarnaast eventuele vragen kwijt kunnen bij een verpleegkundige, ook hier willen wij een ‘korte lijn’ voor opzetten.

Wat is jouw visie op de alliantie?

Met het Follow Me programma werken wij eigenlijk heel actief aan de alliantie. In beide ziekenhuizen hebben we veel unieke kennis en expertise en het is belangrijk die met elkaar delen. We hebben werkgroepen opgericht die bestaan uit zowel AMC en VUmc artsen. De AMC en VUmc artsen werken heel nauw samen aan het vormen van protocollen voor de poliklinische follow up. Daarnaast bieden we zorg aan kinderen met laagfrequente ziekten, wanneer je krachten bundelt kun je met de verzamelde gegevens wetenschappelijk onderzoek doen naar die ziekten, waar vaak weinig wetenschappelijke aandacht voor is.

Wat is je motto?

Dat is een lastige vraag! Volg je hart. Doe waar je passie voor hebt. Als je dat doet, dan ben ik er van overtuigd dat je altijd goed terecht komt.

Bron: intranet AMC

Comments