Interactieve modules live op website VUmc Alzheimercentrum

Door de opkomst van e-Health ontstaan nieuwe mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een meer op de zorgvraag toegesneden zorgproces en een sterkere positie van patiënten en mantelzorgers. Echter, kennis over de toepassing van interactieve online modules en de kaders met betrekking tot competenties en vaardigheden waarbinnen deze het meest succesvol zijn voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers ontbreken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van twee online modules die bijdragen aan een toename van interactie tussen patiënten en mantelzorgers onderling en eveneens tussen patiënten / mantelzorgers en zorgverleners, die zo optimaal mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. 

2 nov '17 | Digitale interactie, Competenties en Vaardigheden, Amsterdam UMC | Locatie VUmc

Op 1 november 2017 zijn de modules live gegaan. 

Link naar forum
Op het forum kunnen patienten met geheugenklachten en (beginnende) dementie, mantelzorgers en andere geinteresseerden met elkaar in contact komen. Hier kunnen mensen vragen stellen, antwoorden geven en tips en ervaringen delen. 

Link naar blog
Op het blog vertellen de onderzoekers van VUmc Alzheimercentrum over resultaten van onderzoek, de laatste nieuwtjes die zij horen op internationale congressen en wat ze allemaal meemaken als onderzoeker. Patienten, mantelzorgers en andere geinteresseerden kunnen reageren op het blog en zo in interactie komen met de onderzoekers. 

Beiden modules zijn gebouwd in samenspraak met mensen met geheugenklachten en naasten van patiënten. Ook zijn enkele echtparen waarvan een van beiden een diagnose had van ziekte van Alzheimer of dementie met lewy bodies bevraagd tijdens een bezoek aan de polikliniek. Deelnemers werden gevraagd naar hun behoeften, voorkeuren en meningen over de modules. De resultaten van deze gesprekken zijn meegenomen in het eindproduct. 

De volgende fase is het evalueren van de modules. Dit doen wij aan de hand van een vragenlijst. In deze vragenlijst hebben wij de 'Nederlandse e-Health Impact Questionnaire (eHIQ-NL)' van het NFU e-Health project van Koen Neijenhuis opgenomen. Deze vragenlijst evalueert e-Health applicaties vanuit het perspectief van de gebruiker. Tevens zullen wij de modules kwalitatief evalueren. Deze evaluatie bestaat uit observatiesessies waarin mensen met cognitieve problemen de modules gebruiken. De resultaten worden gedeeld in een zogenaamd white paper eind 2018. 

Comments