Patiëntportaal IC voor ouders en kinderen: ‘de behoefte aan informatie is groot’

In het project ‘Patiëntportaal IC voor ouders en kinderen’ wordt een patiëntportaalfunctie ontwikkeld voor kinderen die op de intensive care zijn behandeld en hun ouders. Projectmanager Nanette Stevens vertelt.

2 jul '18 | Digitale verbondenheid, Umc Portalen, Amsterdam UMC | Locatie VUmc

“De intensive care voor kinderen is misschien wel de emotioneel meest heftige afdeling van het ziekenhuis. Daarom is het van groot belang dat ouders wier kind dat meemaakt, uitgebreid en zorgvuldig worden geïnformeerd” vertelt alliantie-adviseur Follow Me-programma voor het Vrouw-Kindcentrum van AMC en VUmc, Nanette Stevens. “Zorgvuldig is die informatievoorziening nu wel”, vervolgt ze, “maar naar moderne maatstaven is het veel te weinig.” Met het Follow Me-programma waarvan Stevens projectmedewerker is, moet de poliklinische nazorg vanuit het gezamenlijke Vrouw-Kindcentrum op een hoger niveau gebracht gaan worden. “En aangezien we de patiëntcommunicatie en de informatievoorziening op de Intensive Care in dat kader heel graag wilden verbeteren, hebben we in het kader van het programma eHealth een bijdrage gevraagd uit het Citrienfonds om een specifiek kinder-IC patiëntportaal in te richten.” Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen.

Drie onderdelen
Dat portaal bestaat uit drie onderdelen: een informatiebibliotheek met daarin veel informatie over onder andere de impact van opname op een intensive care, verschillende IC-behandelingen en medische condities; ten tweede een digitale, gestandaardiseerde terugkoppeling van de resultaten van poliklinische nazorgcontroles aan patiënten en ouders en ten derde een online functie waarmee patiënten of ouders digitaal vragen kunnen stellen aan een IC-verpleegkundige. “De laatste twee functies hebben we kunnen onderbrengen in het patiëntportaal van ons nieuwe EPD (Epic): Mijn Dossier. De bibliotheek konden we daar om technologische redenen nog niet op aansluiten. Die heeft een plaats gevonden op een door onze neonatologie afdelingen ontwikkelde app: de Zorgpunt app, die iedereen kan downloaden.”

Terugkoppeling
“Uit ons onderzoek is gebleken dat de informatiebehoefte per ouder enorm verschilt”, vertelt Stevens. “Maar wat we zien is dat de behoefte eraan groot is. Zo’n IC-opname is intens en maak je – ook als ouder - door in een soort roes. Overzicht houden is dan lastig en de mogelijkheid om het achteraf nog eens rustig na te kunnen lezen, spreekt veel mensen aan. Daarnaast is het voor onze verpleging fijn. Die kunnen daar nu naar verwijzen.” Nanette Stevens ontwaart al interesse van andere ziekenhuizen voor de Zorgpunt app. Maar de meeste potentie ziet ze in de terugkoppelingsfunctie vanuit de polikliniek. “Die patiëntvriendelijke terugkoppeling hebben wij met smartphrases gebouwd. Die gaan wij straks voor meerdere specialismen gebruiken en andere Epicziekenhuizen
kunnen zich richten naar ons voorbeeld.”

Download document

Patiëntportaal IC voor ouders en kinderen: 'de behoefte aan informatie is groot'

Comments