Update Mijn knieoperatie-app

“Mijn knieoperatie-app geeft mij inzicht in alle stappen van mijn behandeltraject en helpt mij de regie te nemen. Dit alles draagt bij aan een positieve ervaring en uitkomst.”

Dit productstatement is gedefinieerd in september met behulp van het online strategie & creatie bureau Betawerk. De werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van toekomstige gebruikers van de app, deed dit op basis van de geschreven user stories. Ook werden de kaders van het project bepaald. Deze zijn als volgt geformuleerd:

De patiënt is eigenaar en bepaalt wie toegang heeft
De app ondersteunt de patiënt vanaf de diagnose ‘u komt in aanmerking voor een knie-prothese’ tot 1 jaar na de operatie (herstel)
De app is afgestemd op de individuele behoefte van de patiënt, in alle fases van het traject
Het behandelpad als startpunt voor informatie, acties en afspraken
Shared decision making door vragenlijsten, persoonlijk gezondheidsdossier en eigen notities te delen via het dashboard.
De app is na eenvoudige aanpassingen te kopiëren naar andere specialismen/behandelingen.

Eind oktober werden het product statement en wireframe positief ontvangen door de stuurgroep. Er kwam echter ook een discussie op gang. Mag bijvoorbeeld de zorgverlener de gegevens zoals de patiënt ze invoert in de app inzien en delen met anderen? Denk hierbij aan de PROMS, die een vereiste zijn voor de zorgverzekeraar. Verder blijkt uit de discussie dat er een kloof bestaat tussen landelijke ambities en de huidige werkwijze: deze ambities zijn nog geen gemeengoed.

We zijn inmiddels gestart met een marktverkenning/bestpractices voor bestaande tools o.b.v. de volgende checklist. Denk daarbij aan Informatieve blokken, Afspraken, Vragenlijsten, Persoonlijk gezondheidsdossier, Dashboard etc.  Dit om erachter te komen hoe eenvoudig het is om bestaande initaitieven t.b.v. de patiënt en ook de medewerker aan elkaar te koppelen (hoe maken we een ecosysteem) en her te gebruiken met als uitgangspunt de standaarden van medmij. We hebben hiermee een eerste stap gezet in het onderzoeken van de mogelijkheden van implementatie en opschaling van een model dat de regierol van de patiënt en kwaliteit van zorg versterken.

27 nov '17 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, In het nieuws, Maastricht UMC+

Comments