Werkplaats competenties en vaardigheden

Utrecht - Woensdag 15 maart kwamen in de Winkel van Sinkel in Utrecht voor de eerste keer de projectleiders van de werkplaats ‘competenties en vaardigheden’ samen. Deze werkplaats valt binnen het thema digitale interactie en heeft als doel het identificeren van competenties en vaardigheden die nodig zijn voor een optimaal gebruik van e-Health door professionals, patiënten en naasten (incl. kwetsbare groepen) waarbij aandacht voor synergie tussen lopende e-Health initiatieven. Waar mogelijk wordt voortgebouwd op relevante infrastructuren en processen die een integrale persoonsgerichte zorg ondersteunen.

21 mrt '17 | Digitale interactie, Competenties en Vaardigheden

Spiegelgroepleden van Philips, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten(FMS) en Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen(STZ), waren present. Even als een aantal extra genodigden zoals Erik de Vries, lector innovatie in de publieke sector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Onder leiding van Patrick van der Voorn, Design Thinkers Group, presenteerde de projectleiders hun projecten aan elkaar en werd er op in gegaan wat de doelen voor de komende 3-6 maanden zijn. Hans Feenstra en Jan Kimpen merkten gezamenlijk op dat opschaalbaarheid van de projecten hoog op de Citrienagenda zou moeten staan, eveneens hoe succesvolle projecten gecontinueerd gaan worden na afloop van het Citrienfonds.

Erik de Vries vertelde in zijn presentatie over de 4 beïnvloedingsstrategieën voor zorg en technologie, te weten:
1. Ondersteuning van het (informatie)management
2. Versterking van digitale vaardigheden van medewerkers
3. Van experimenteren naar implementeren
4. Strategische vaardigheden ICT professionals

Tot slot hebben de projectleiders kennisgemaakt met het opzetten van een stakeholderanalyse en patientjourney ten behoeve van het volledig in kaart brengen van de wensen en verwachtingen van verschillende belanghebbers.

In het filmpje stellen de projectleiders van deze werkplaats zich graag aan u voor en vertellen ze wat zij met hun projecten willen gaan bereiken! 


 

Tags

Competenties en vaardighedenErik de vriesHans feenstraJan kimpen

Comments