Werkplaats Patient als Partner (2)

Utrecht - Woensdag 14 juni vond de tweede werkplaatsbijeenkomst van het thema ‘Patiënt als Partner’ plaats. Onder begeleiding van Nick Schoemaker van Het Nederlands Debatinstituut presenteerden de projectleiders de huidige stand van zaken van hun project.

16 jun '17 | Digitale interactie, Patiënt als Partner

Iedere presentatie werd afgesloten met  een vraag aan de groep. Een vraag die bij meerdere projectleiders als ‘pijnpunt’ werd geconstateerd was: ‘Hoe zie ik door de bomen het bos?’ Deze vraag heeft betrekking op de vele applicaties die er bestaan, standaarden en de wil om te hergebruiken en niet opnieuw het wiel uit te vinden. Suggesties als specificeer de behoefte van de patiënt en betrek de patiënt in het ontwikkelproces kwamen terug uit de zaal.

Rebecca Abma-Schouten, Research Policy Advisor bij de Hartstichting, deelde de inzichten van de Hartstichting hoe de patiënt meer te betrekken in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De vraag of projectleiders patiënten betrekken bij hun onderzoek werd bevestigend beantwoord. Patiënten worden onder andere betrokken bij het ontwikkelproces door middel van focusgroepen en in test proces met de Think Aloud methode.

De tweede gastspreker, Monique Westerlaken, werkzaam als afdelingsmanager bij GGD Utrecht  / GGD appstore, deelde de inzichten van de GGD appstore. In deze Appstore staan allerlei soorten gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid van Machteld Huber, waarbij het gaat om het vermogen om zelf de regie te voeren als het gaat om gezondheid. Het betreffen geen medisch apps, maar apps voor de ‘nuldelijns’ zorg. Kijk hier voor meer informatie.

Er wordt weer teruggekeken op een succesvolle werkplaats waarbij de projectleiders elkaar op de hoogte hebben gebracht van en hebben geleerd van elkaars projecten. De volgende werkplaats is op woensdag 14 februari 2018. Wilt u graag deelnemen aan deze werkplaats of een andere werkplaats? Meld u dan hier aan als aanvullende spiegelgroeplid!

Tags

WerkplaatsHartstichtingGgdDebat instituutPatient als partner

Comments