Zorgverleners en patiënten leren delen: ‘Bijna iedereen staat hierachter’

In het project ‘Zorgverleners en patiënten leren delen’ worden twee e-learnings ontwikkeld om zowel zorgverleners als patiënten de kunst van shared decision making bij te brengen.

20 mrt '18 | Digitale interactie, Patiënt als Partner, Amsterdam UMC | Locatie AMC

Begin 2017 publiceerde de Nederlandse Patiënten Federatie en onderzoek over de behoefte onder patiënten aan shared decision making; besluitvorming in de spreekkamer waarbij dokter en patiënt in samenspraak het behandelpad van de patiënt uitstippelen. Van de 8000 ondervraagde patiënten bleek 95 procent dit te willen”, vertelt Principal Investigator van de  afdeling Chirurgie in het AMC, Dirk Ubbink. Hij vervolgt: “Ook medici staan er in meerderheid achter, maar als je echt gaat kijken, dan moeten we constateren dat gedeelde besluitvorming nog onvoldoende in de medische praktijk is geland.” Reden voor Ubbink om het Citrienfonds aan te spreken voor de ontwikkeling van twee e-learnings te behoeve van shared decision-making. “Zowel medische professionals als patiënten hebben meer kennis nodig over dit onderwerp en bijbehorende vaardigheden. Die gaan we ze hiermee verschaffen.”

Generieke tool
Het project ‘Patiënt als partner’ is onderdeel van het Citrienprogramma eHealth. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. De e-learnings die Ubbink met zijn projectgroep ontwikkelt, zijn primair informatief. “We leggen uit dat er sprake moet zijn van tweerichtingsverkeer tijdens het spreekkamergesprek. En dat de patiënt daar een expliciete rol in heeft. En dat illustreren we vervolgens aan de hand van twee casussen die verlopen volgens scenario’s waarin gedeelde besluitvorming goed en verkeerd kan gaan. We stellen vragen om te testen of de deelnemer het snapt. De patiënt geven we tips hoe hij de arts kan helpen om gedeelde besluitvorming mogelijk te maken. De zorgverlener laten we zien waar in het gesprek hij de fout in kan gaan.” De e-learnings moeten straks in eerste instantie door drie andere UMC’s gebruikt gaan worden, en de Patiëntenfederatie Nederland wil de patiëntvariant straks graag op haar website. Ubbink: “Maar we willen ze natuurlijk zo snel mogelijk verder uitrollen. Een volledig generieke tool, zoals die van ons, is er op dit gebied nog niet.”

Oudere doktoren
De traditionele werkwijze – dokter vertelt patiënt wat er gaat gebeuren – komt volgens Ubbink met name onder oudere doktoren nog voor. “Ze hebben al wel leren werken met evidence-based medicine, maar de laatste denkstap: ‘Is die evidence ook onverdund van toepassing op (situatie en voorkeuren van) mijn patiënt’, die mist nog vaak in de klinische praktijk. En daarom is dit nodig. Want de dokter weet vaak veel meer over het ziektebeeld, dan over zijn patiënt.”

Download document

Lees het interview met Dirk Ubbink in SKIPR.

Comments