Monitoren van vitale functies van patiënten na OK met draadloze sensoren

Monitoren van vitale functies van patiënten na OK met draadloze sensoren

Samenvatting

In het Citrienfonds 1 project Wireless Vitals (WiVi) is inzicht verworven in de betrouwbaarheid van de eerste generatie ‘medical grade’ wearables. Dit heeft geleid tot inzicht in (un)intended consequences van draadloze monitoring op afstand. Een volgende stap is het opdoen van ervaring op grotere schaal op meerdere afdelingen met dergelijke systemen via een multi-center benadering. Verder wil het project via landelijke implementatie bewijs leveren van de effecten van draadloze monitoring van patiënten op verpleegafdeling en in de thuissituatie na ontslag. Daarnaast heeft het project tot doel om een eerdere herkenning van de achteruitgang van de patiënt (kwaliteit van leven) te detecteren en het prettiger werken voor de zorgverleners. Tot slot leiden deze doelen tot een reductie van de kosten. Dit alles is een aanzet tot het uitrollen van een toekomstbestendige innovatie.

Achtergrond

De implementatie en opschaling van het project binnen de andere umc's zal plaatsvinden aan de hand van de Program Canvas methodiek. Daarnaast worden er per umc een Project Canvas en SMART-doelstellingen geformuleerd.

Resultaten

Hier worden (tussentijdse-, eind)resultaten weergegeven.

Documenten

Actueel

Hier leest u het laatste projectnieuws.