Waarden gedreven zorg (PROMIS)

Lessons learned

Samenvatting

Value Based Health Care (VBHC) en vooral sturen op patiënt  gerapporteerde uitkomsten in de zorg gaat een toenemend gebruik van vragenlijsten voor patiënten betekenen. Dit zal ook voor de patiënt leiden tot een registratielast en mogelijk afname van de bereidheid van patiënten om hieraan mee te werken. De PROMIS methode met een eigen vragenbank voorziet in een beperkte set aan startvragen die afhankelijk van de antwoorden op deze vragen een nieuwe toepasselijke set vragen stelt. Hierdoor is het totale aantal vragen dat wordt gesteld aan de patiënt beperkter. Om hier gebruik van te kunnen maken moet er een verbinding gemaakt worden tussen het IT systeem dat nu de vragenlijsten verstuurd (EPD’s en data-capture systemen) en de server van de PROMIS vragenbank. In de UMC’s  worden echter verschillende EPD’s en data-capture systemen gebruikt waaruit vragenlijsten worden uitgestuurd naar de patiënt. Dit proces en de koppeling tussen deze systemen en de vragenbank, zou uniform en applicatie onafhankelijk moeten zijn.

Projectleider

Jan Hazelzet

Prof. dr. Jan Hazelzet

Erasmus MC Professor kwaliteit en uitkomsten van de zorg | kinderintensivist

Thema:
Digitale interactie
Werkplaats:
Patiënt als Partner
Deliverables:
8 Versterken regierol patiënt
Startdatum:
1 november 2017
Einddatum:
31 december 2018

Achtergrond

Brede invoering van het concept VBHC betekent: een toenemende participatie van de patiënt waarbij zijn/haar ervaringen en uitkomsten worden gemeten, waardoor zonder coördinatie ook registratie last bij de patiënt dreigt te gaan ontstaan. Het doel zou moeten zijn dat per patiënt/ziekte een beperkte set aan proces, ervaring, uitkomstmaten en kosten te gaan verzamelen die daadwerkelijk van belang zijn voor evaluatie en verbetering van de zorg. Voordat PROMIS instrumenten gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk, onderzoek en benchmarking doeleinden, is vertaling en gedeeltelijk validatie onderzoek nodig in diverse patiënten groepen. Deze validatie is ondergebracht bij het Programma Zorgevaluatie van de NFU. In een aantal andere landen (VS, UK, Dk etc.) is dit al gebeurd.  De PROMIS methode zal in Nl zeker gebruikt gaan worden. Er zitten echter ook informatie technische aspecten aan die opgelost moeten worden voordat de methode in elk ziekenhuis gebruikt kan worden. PROMIS wordt net als de uitkomst instrumenten als Quality of Life survey tools nu veel gebruikt in de research setting. Het bijzondere van VBHC is dat beiden nu in de individuele zorg setting gebruikt (gaan) worden.

Doelstelling

Verantwoorde en efficiënte manier gebruiken van PROMIS methode en het beschrijven en ontwikkelen van een uniforme infrastructuur in de Nederlandse UMC’s.

Onderzoeksopzet

Volgt

Beoogde resultaat

  1. Analyse benodigde infrastructuur Q1-Q2 2018
  2. Advies voor uniforme aanpak infrastructuur Q3 2018
  3. Evaluatie Q4 2018

Planning

Resultaten

Geen resultaat in verband met uitstel door HiX implementatie

Actueel

Hier leest u het laatste projectnieuws.