Implementatie- en opschalingsactiviteiten

Umc Naam Activiteit Korte omschrijving activiteit
LUMC Participatient: app voor urinecontroles Volgt
Radboudumc E-learning tool voor het PGO MijnZorgnet  Interactieve instructiefilm  MijnZorgnet waarin de toekomstige gebruiker aan de hand wordt genomen om ook daadwerkelijk met MijnZorgnet aan de slag te gaan.
VUmc Implementatie van het Oncokompas in VUmc en AMC. Implementatie van het Oncokompas in VUmc en AMC.
MUMC Hoe standaarden inbouwen in nieuwe applicatie. Evaluatie hoe de standaarden NFU “Registratie aan de bron” en MedMij ingebouwd kunnen worden in een nieuwe applicatie (Mijn knieoperatie als basis omdat dit aan deze voorwaarden voldoet). Deliverable is een whitepaper die aantoont hoe eenvoudig het is, danwel welke uitdagingen onderweg zijn opgelost. Aangenomen wordt dat het zal bijdragen aan het combineren van innovatie en opschaling.
ErasmusMC Mijn ErasmusMC Besteding t.b.v. communicatie en verdere implementatie van het Patiënten Portaal Mijn ErasmusMC
UMCU Gecontroleerd en zorgvuldig opschalen In juni 2016 startten ruim 10 UMC Utrecht patiënten en 10 huisarts patiënten met het gebruik van cVitals Bloeddruk. Ze voeren maandelijks gedurende een week hun bloeddruk, hartslag en gewicht in. Alle ingevoerde informatie wordt omgezet in grafieken, waardoor de patiënt en zorgverlener zien hoe het met de patiënt gaat. Doordat de zorgverleners van het UMC Utrecht en de huisartspraktijk naar dezelfde gegevens krijgen is er een betere samenwerking. Hierdoor worden onnodige doorverwijzingen voorkomen en kunnen patienten eerder terugverwezen worden naar de huisarts. Deze nieuwe manier van zorg verlenen heeft impact op de patiënt, maar ook op de manier van werken van een zorgverlener. In plaats van reguliere afspraken, zal de zorg meer gegeven worden wanneer het nodig is, ‘just in time’. Het UMC Utrecht wil deze nieuwe werkwijze op een gedegen manier onderzoeken, implementeren en opschalen.

De resultaten van dit project zijn als een toolkit hier te downloaden. De presentatie van de toolkit is hier te downloaden.
AMC Apptimalisatie van de perioperatieve zorg In het AMC wordt aan een mobiele applicatie gewerkt die de patiënt actiever bij het perioperatieve zorgproces gaat betrekken. Dit door voorlichtingen en stimulatie van activiteiten via de applicatie rondom de operatie. De applicatie is gericht op patiënten die een geplande darmoperatie zullen ondergaan. Gelden vanuit het NFU programma eHealth worden aangewend voor succesvolle implementatie van de applicatie. Indien in de testfase de applicatie bewezen effectief is gebleken, zal deze binnen de beroepsgroep en zo mogelijk binnen andere specialismen verder worden opgeschaald.
UMCG App voor bewegingsstoornissen
  • het valideren van de app op patienten met bewegingsstoornissen.
  • het registreren van de definitieve app in de app store.
  • het daadwerkelijk implementeren van de app voor het instellen van onze diepe hersenstimulatie patienten.
  • het opzetten van een studie waarbij we willen kijken of optimale stimulatieparameters mbv feed-back uit de app en machine learning voorspeld en (semi) automatisch ingesteld kunnen worden.
  • het opzetten van een studie waarbij er in meer ecologisch valide omstandigheden gemeten kan worden (i.e. buiten het ziekenhuis).