AMC

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg voor patiënten en hen die in het AMC op directe of indirecte wijze de patiënt ondersteunen.

Patiënten van het AMC zijn dankzij e-Health in staat om betere keuzes te maken en meer de regie te nemen over hun gezondheid; zorgmedewerkers zijn dankzij e-Health beter in staat hun rol te vervullen.

Innovatie is hierbij primair middel, geen doel op zich. Innovatie wordt waar passend ingezet wordt om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te bestendigen. E-Health oplossingen sluiten waar mogelijk aan op het elektronisch patiëntendossier en respecteren privacy en regelgeving rondom zorgmedewerker en patiënt. E-health oplossingen worden ingebed in de organisatie en kennen een eigenaar. De inzet en uitkomst van e-Health oplossingen wordt bewaakt op wetenschappelijke wijze. Tegen het einde van het Citrien programma e-Health kan een patiënt tenminste zelf een afspraak maken via het elektronisch portaal en zijn of haar gegevens downloaden, passend bij de ‘deliverables’ van dit programma. De inzichten en activiteiten van het AMC op het thema ‘E-health worden gedeeld met de NFU partners en daarbuiten, waar gepast en mogelijk.

Documenten

eHealth visie AMC