Programmastructuur

Het e-Health programma wordt gefinancierd vanuit het Citrienfonds waarbij de NFU, overkoepelende organisatie van de umc's, verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het programma beslaat 32 maanden en loopt van juni 2016 tot december 2018. Aan het einde is het de bedoeling om de gestelde deliverables te hebben behaald. Elk umc heeft een stuurgroeplid afgevaardigd, welke verantwoordelijk is voor een aantal projecten binnen het eigen umc. De projecten sluiten aan op een van de drie programmathema's (visie, digitale verbondenheid en interactie) en de daarbij behorende werkpakketten die worden uitgewerkt in de werkplaatsen. De overkoepelende visie en roadmap ontwikkeling worden bewaakt in meerdere bijeenkomsten genaamd "het brainlab". Het brainlab wordt gevormd door de stuurgroepleden, spiegelgroepleden(diverse externe deskundigen die de stuurgroep inhoudelijk adviseren) en overige externe stakeholders.