Telemonitoring van zwangeren met een hoog risico op hypertensie

Telemonitoring van zwangeren met een hoog risico op hypertensie

Samenvatting

Vanuit het Citrienfonds 1 project Safe@Home is een succesvolle pilot voor de specifieke groep met hoog risico op hypertensie uitgevoerd. In Citrienfonds 2 is het doel om dit project landelijk op te schalen. Met het opschalen willen we een verankering van een bewezen e-health innovatie in het zorgproces. Dit zal leiden tot een significante verandering van de geboortezorg in Nederland met een grote maatschappelijke impact. De uiteindelijke doelen zijn het vergroten van de patiënttevredenheid én de werkbeleving van de zorgverleners, maar ook het reduceren van de kosten. 

Het projectteam/projectleiding is bewezen succesvol en heeft laten zien dat ze naast de ontwikkeling van de innovatie ook in staat is tot implementatie en opschaling. Een andere uitkomst van dit project zal zijn dat de verkregen kennis over de opschaling & implementatie een roadmap biedt voor andere innovaties (determinanten van succes, barrières, implementatie roadmap). De komende periode wordt gekeken op welke wijze de andere umc’s en overige (regionale) zorginstellingen deze manier van werken kunnen implementeren. 

Achtergrond

De implementatie en opschaling van het project binnen de andere umc's zal plaatsvinden aan de hand van de Program Canvas methodiek. Daarnaast worden er per umc een Project Canvas en SMART-doelstellingen geformuleerd.

Resultaten

Hier worden (tussentijdse-, eind)resultaten weergegeven.

Documenten

Actueel

Hier leest u het laatste projectnieuws.