Telemonitoring van zwangeren met een hoog risico op hypertensie

Project beschrijving

Vanuit het Citrienfonds 1 project Safe@Home is een succesvolle pilot voor de specifieke groep met hoog risico op hypertensie uitgevoerd. In Citrienfonds 2 is het doel om dit project landelijk op te schalen. Met het opschalen willen we een verankering van een bewezen e-health innovatie in het zorgproces. Dit zal leiden tot een significante verandering van de geboortezorg in Nederland met een grote maatschappelijke impact. De uiteindelijke doelen zijn het vergroten van de patiënttevredenheid én de werkbeleving van de zorgverleners, maar ook het reduceren van de kosten. 

Het projectteam/projectleiding is bewezen succesvol en heeft laten zien dat ze naast de ontwikkeling van de innovatie ook in staat is tot implementatie en opschaling. Een andere uitkomst van dit project zal zijn dat de verkregen kennis over de opschaling & implementatie een roadmap biedt voor andere innovaties (determinanten van succes, barrières, implementatie roadmap). De komende periode wordt gekeken op welke wijze de andere umc’s en overige (regionale) zorginstellingen deze manier van werken kunnen implementeren. 

Bloeddruk en tiental vragen doorsturen

Ongeveer 10% van alle zwangeren ontwikkelt hypertensie, hierdoor is de impact groot. Deze groep moet regelmatig naar het ziekenhuis voor slechts een bloeddrukmeting. Met telemonitoring voorkomen we deze extra bezoeken. Het platform is ontwikkeld om zowel bloeddruk als ook een tiental vragen door te sturen naar de zorgverlener. Deze vragen gaan over symptomen die gepaard kunnen gaan bij hypertensie tijdens de zwangerschap, zoals hoofdpijn en misselijkheid. De combinatie van bloeddruk en eventuele aanwezigheid van klachten maken dat zorgverleners afwijkende waardes beter triëren en duiden, om vervolgens beleid op te maken. Onze SAFE@Home studies laten zien dat er een vermindering van ziekenhuiscontroles, opnames en kosten is te bewerkstelligen met gebruik van telemonitoring. 

Promotie

Bezoek aan de polikliniek met 25% verminderd, drie keer minder risico op opname en lagere kosten voor zowel het ziekenhuis als voor de zwangere vrouw. Met telemonitoring van zwangeren met een hoog risico op hypertensie is dit mogelijk. Hans van den Heuvel, arts-onderzoeker Verloskunde UMC Utrecht, deed promotieonderzoek naar telemonitoring via de app Safe@Home. Op 22 juni promoveerde hij op dit onderzoek. Lees hier meer over het onderzoek en zijn ervaringen.