Visie en roadmap e-health umc’s

In dit programmathema willen de 8 umc’s met een omvattende visie de mogelijkheden, beperkingen en risico’s van de digitalisering in de gezondheidszorg (incl. onderzoek, onderwijs en innovatie) in kaart brengen en deze vertalen naar een concreet actieplan. In het programma stelt ieder umc daarom een duidelijke visie op e-health en roadmap op. Op basis van deze 8 visies en roadmaps wordt vervolgens een overkoepelende NFU e-health visie en roadmap opgesteld. In deze NFU e-health visie en roadmap wordt gesteld waar de overkoepelende knelpunten liggen, waaraan in samenwerking gewerkt wordt, en op welke projecten binnen de NFU én NFU overstijgend verdere samenwerking vereist c.q. gewenst is.

Op deze pagina vindt u de afzonderlijke en door de Raad van Bestuur goedgekeurde, e-health visies van de umc's en zal gedurende de looptijd van het NFU programma e-Health een alles overkoepelende NFU e-health visie en roadmap geplaatst worden