Werkplaatsen

De uitwerking van de projecten van het programma vindt plaats in de umc's zelf. Voor het stimuleren van samenwerking tussen de umc's en het ondersteunen van de projectleiders bij de uitvoering van de projecten zijn er gedurende het programma aparte bijeenkomsten, de werkplaatsen ingericht. Deze werkplaatsen zullen op regelmatige basis gedurende het programma georganiseerd worden.

Deelnemers
De samenstelling van de deelnemers is afhankelijk van de werkplaats. De projectleider van een project die aansluiting heeft op een bepaalde werkplaats is inprincipe altijd aanwezig. Daarnaast kan het nuttig zijn om een deskundige uit de spiegelgroep of daarbuiten te betrekken. Naast beroeps-, branche- en cliëntenorganisaties worden ervaringsdeskundigen uit de diverse sectoren uitgenodigd om deel te nemen aan de werkplaats. De werkplaatsen zijn ondersteunend aan de visie van het NFU e-Health programma.