Consumenten e-health

In lijn met het gedachtengoed van Wagner, Huber en van Vliet worden hier activiteiten en verkenningen ingezet waarmee consumenten ondersteund worden om de zorg voor hun gezondheid zo goed mogelijk zelf vorm te geven. Voorbeelden ervan zijn onder andere apps voor de smartphone en wearables (mobile Health of mHealth), gezondheidsplatformen en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s). Smartphone add-ons en toepassingen zoals slimme contactlenzen en chipmedicatie behoren ook tot de mogelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen activiteiten op het gebied van lifestyle en preventie, maar hier ook om zelfdiagnostiek en zelfbehandeling. Er kan hier ook gedacht worden over analyse naar kwaliteit- en kwaliteitsbewaking van toepassingen.