Umc Portalen

Mogelijkheden en voorwaarden van de digitale patiënten portalen in de umc’s worden in verkend en onderzocht wordt hoe medische gegevens aan patiënten beschikbaar kunnen worden gesteld en/of de interactie met de zorgverlener kan worden ondersteund.

Dit Citrien programma stelt zich tot doel om te komen tot bindende afspraken en uniforme standaarden voor de gegevensuitwisseling tussen consumenten e-health-toepassingen en professionele e-health, met zeggenschap van de consument/patiënt. Bescherming van diens gegevens wordt gerealiseerd door privacy by design. Nadrukkelijk word hier samengewerkt en overlegd met de security officers van de ziekenhuizen, industriële partners, de NVZ en in overleg met het Citrien programma ‘Registratie aan de Bron’. Ook zal verbinding gezocht worden met het Informatieberaad, waar afvaardiging van een vertegenwoordiger van dit Citrien programma als additioneel lid het doel is.