Digitaal hergebruik

Activiteiten worden ondersteund die herbruikbaarheid van (digitale bouwblokken van) ‘best practices’ apps en andere toepassingen verkennen. Doelstellingen in de Kamerbrief ‘e-health en zorgverbetering’ zijn leidend in de keuze van de te financieren activiteiten in de Werkplaats. Er zal o.a. worden samengewerkt met Nictiz, de NvZ, Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO), NVZ, KNMG, VZVZ, LHG, Zelfzorg Ondersteund (ZO!) en uiteraard de NPCF. Patiëntenorganisaties en programma’s als Regionale oncologienetwerken, Nationaal Programma Ouderenzorg en Landelijk Dementie Programma kunnen putten uit de praktijk om de problemen en mogelijke oplossingen te illustreren.